آزادی۱۲ زندانی غیرعمد توسط خیر نیکوکار از زندان مرکزی مشهد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندانهای خراسان رضوی؛ با کمک خیر نیکوکار مشهدی  ۱۲ زندانی که دارای محکومیت مالی بودند از زندان مرکزی مشهد آزاد شدند.

عبدی مدیر زندان مرکزی مشهد ضمن تایید این خبر گفت: خیرین نیکوکار، همواره درطول سال خصوصا در ایام ومناسبت های مذهبی با کمک های نقدی خود همواره در آزادسازی زندانیانی که بواسطه محکومیت های غیرعمد در زندان بوده و ناامید از آزادی میباشند ما را یاری میکنند.

درهمین راستا مددکاران اجتماعی زندان با همکاری یک شرکت تولیدی و پرداخت مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال درحق شکات زمینه آزادی ۱۲ زندانی را که به واسطه عجز از پرداخت بدهی در زندان تحمل حبس میکردند را فراهم نمودند.