اداره کل زندانهای کهگیلویه و بویراحمد دستگاه برتر در صیانت از حقوق شهروندی، عفاف و حجاب

اداره کل زندان های کهگیویه وبویراحمد عنوان برتر در اجرای صیانت از حقوق شهروندی، عفاف و حجاب در بین دستگاه های اجرایی را کسب کرد.
به گزارش روابط عمومی و پایگاه اطلاع رسانی؛ در جلسه ای که با حضور مسؤلین ارشد اجرایی و همه دستگاهها، نهادها و ادارات نظامی و انتظامی در استانداری برگزار شد، در راستای تجلیل از دستگاه‌های اجرایی برتر در زمینه حقوق شهروندی و عفاف و حجاب، اداره کل زندان های کهگیلویه وبویراحمد حائز رتبه برتر شناخته شد و از طرف دکتر علی محمد احمدی استاندار استان لوح سپاس این جشنواره به اسماعیل جمیاری مدیرکل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان اعطاء شد..


در بخشی از این لوح آمده است: نظر به اینکه در بازرسی از برنامه های صیانت از حقوق شهروندی و عفاف و حجاب سازمان ها، ادارات، و نهادهای انقلاب اسلامی استان آن اداره کل به عنوان دستگاه اجرایی برتر شناخته شده است، به مصداق کلام شریف(( من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر الخالق)) و به پاس قدرشناسی از تلاش های مجدانه آن مجموعه محترم این لوح سپاس تقدیم می گردد.