بازدید دادستان مرکز استان زنجان از اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی

به گزارش روابط عمومی زندانهای استان : حجت الاسلام والمسلمین مظفری دادستان مرکز استان زنجان به همراه مدیر کل زندانهای استان با حضور در اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی ضمن بررسی وضعیت زندانیان رأی باز زندانهای استان و تأکید بر استفاده از ظرفیت های موجود در سطح استان در جهت توانمند سازی زندانیان با تکیه بر افزایش سطح اشتغال مولد، از نزدیک در جریان فعالیت کارگاههای قالیبافی ، خیاطی و کفاشی این مرکز قرار گرفته و با مددجویان شاغل در این کارگاهها به صورت چهره به چهره دیدار و دستورات قضائی لازم را در خصوص رسیدگی به درخواست های آنان را صادر نمودند .