بازدید رئیس دادگستری ملایر از زندان این شهرستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندان های   همدان ، در راستای کاهش جمعیت کیفری، نجفی رئیس دادگستری شهرستان ملایر به همراه  خانم کولیوند قاضی شورای حل اختلاف  و  خانم بهاری دادیار اجرای احکام کیفری در معیت محمد بیات رئیس زندان ملایر از زندان دیدن و با مددجویان دیدار چهره به چهره داشتند که در این رابطه با ۳۵ نفر از مددجویان دیدار و پس از استماع مشکلات قضایی رهنمودهای لازم را ارائه کردند.