بازدید مدیر کل زندان های استان گلستان از زندان مرکزی شهرستان گرگان

علیرضا رضوانی مدیر کل زندان های استان : وضعیت اندرزگاه ها و اجرای برنامه های متنوع ، مناسب بوده است چون روحیه با نشاط و رضایت بخش آنها از عملکرد خوب و قابل تقدیر همکاران است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندان های استان : به منظور رسیدگی به وضعیت زندان مرکزی گرگان و دیدار وگفتگو مسئولان با مددجویان، رضوانی مدیر کل زندان های استان به صورت سرزده با همراهی گرگانی مدیر زندان از مجموعه  زندان مرکزی بازدید کردند و در جهت جلب رضایت مددجویان از وضعیت امکانات و توجه مسئولان به آنها گفتگو داشتند.

مدیر کل زندان های استان در روند کار عملیاتی مرکز مشاوره  زندان و اقدامات صورت گرفته در بهسازی واحد مشاوره و بهداری از مدیر زندان  تشکر کرد و افزود : برنامه ها و کلاس های آموزشی مرکز مشاوره و دیگر اندرزگاه ها از تنوع خوبی برخوردار است  و از روحیه با نشاط و میزان  رضایت بخشی و آگاهی مددجویان هم، این را نشان میدهد.

رضوانی همچنین در رابطه با روند پیشرفت  بهسازی  بهداری خطاب به گرگانی مدیر زندان گفت : با نظارت و دقت خوب شما پیشرفت بسیار مناسبی با توجه به رعایت مسائل امنیتی داشتید که بزودی با همت همکاران قابلیت بهره برداری را خواهد داشت و این نشان از زحمات و تلاش مدیر ، معاونین و سایر  همکارانتان است که قابل تقدیرند.