بازدید معاون امور عمرانی استانداری بوشهر از زندان مرکزی بوشهر

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان بوشهر ، حسب مذاکره وهمچنین هماهنگی های قبلی با استاندار ومعاون هماهنگی امور عمرانی استانداردرارتباط باوضعیت پروژه های عمرانی  در حال احداث زندان مرکزی بوشهر ، دکتر ستوده ، معاون امور عمرانی استانداری بوشهر به همراه وردیانی مدیرکل حراست در معیت طباطبایی مهر مدیر کل زندانهای استان ، ضمن حضور درزندان مرکزی بوشهر، از کارگاه اشتغال، سالن ورزشی،اندرزگاه نسوان ، بهداری وسایرپروژه های درحال ساخت درزندان مرکزی بازدید داشتند.

طباطبایی مهر مدیر کل زندانهای استان بوشهر ، در خصوص پروژه های در حال احداث و چگونگی پیشرفت امورات توضیحات لازم ارائه وبا توجه به تراکم جمعیت کیفری  درزندان مرکزی خواستار تامین اعتبار لازم بمنظور تکمیل پروژه ها ی مذکوراز سوی استانداری وبرنامه وبودجه استان شد. در ادامه معاون عمرانی استانداربا قول همکاری درخصوص رفع مشکلات پیشرو اظهارداشت: باتوجه به حساس بودن زندان سعی خواهیم کرد که اعتبارات لازم جهت پروژه های نیمه تمام اداره کل زندانهای استان رادرحدمقدورات تامین نماییم.

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*