اخبار کوتاه
جلسه تودیع و معارفه مدیر کل جدید زندانهای آذربایجان غربی
جلسه تودیع و معارفه مدیر کل جدید زندانهای آذربایجان غربی

با حضور معاونین رئیس سازمان زندانهای کشور مدیر کل جدید زندانهای آذربایجان غربی معرفی شد

به گزارش روابط عمومی زندانهای استان آذربایجان غربی، طی حکمی از سوی دکتر جهانگیر رئیس سازمان زندانها واقدامات تامینی وتربیتی کشور حمزه علی خانی بروجنی بعنوان مدیر کل جدید زندانهای استان آذربایجان غربی معرفی شد.

معرفی مدیر کل جدید زندانهای استان آذربایجان غربی در محل سالن کنفرانس های اداره کل زندانهای استان وبا حضور شیخ پور معاون قضایی سازمان ونوروزی مدیر کل بازرسی سازمان زندانها ، روسای ستادی اداره کل و روسای زندانهای استان برگزارشد که ابتدا مراد فتحی سرپرست زندانهای استان ومدیر کل زندانهای اردبیل ضمن تبریک انتصاب بروجنی وآرزوی توفیق ایشان در پست مدیریت زندانها استان اظهار داشت : خوشبختانه زمینه کاری در استان آذربایجان غربی زیاد است واین استان از استعدادهای فراوان زندانبانی برخوردار میباشد.

وی از ویژگیهای های استان آذربایجان غربی صمیمت ویکدلی وتلاشگر بودن کارکنان این مجموعه دانست ودر نهایت نیز از حسن نیت رئیس سازمان زندانهاجهت امانت دادن زندانهای استان به مدت حدود دوماه تقدیر وتشکرز نمود.

در ادامه شیخ پور معاون قضایی سازمان زندانهای کشور به ایراد سخنانی گفت: مدیران کل زندانهای سابق از جمله بنی هاشمی و فتحی بعنوان سرپرست هرکدام به نوبه خود در این استان در راستای اهداف سازمان تلاش کرده که جای دارد از همه آنان تقدیر وتشکر نمائیم.

وی گفت: مدیر کل جدید از مدیران شایسته ، فعال وکاری سازمان است که در سایه همدلی وصمیمتی که دراین استان سراغ داریم بتواند در این استان نیز شایستگی های خودرا بیش از پیش اثبات نماید

وی از تلاش های فتحی سرپرست زندانهای اتستان نیز قدر دانی کرد و در ادامه افزود : زندانبانی کاری بس سخت وطاقت فرسا است چون رسالت زندانبانی کاهش آسیب های اجتماعی جامعه است واین کاهش آسیب نیز نقش پیشگیرانه دارد و زمانی کار زندانبان ارزشمند میشود تا به محکومین که امانتی هستند در دستان زندانبانی برای اصلاح وتربیت او از هیچ گونه تلاشی فروگذار ی نکند که خوشبختانه همین گونه هم هست وما در جامعه زندانبانی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به مددجویان همانند فرزندان خود می نگریم که نیازمند اصلاح وتربیت هستند وباید این افراد خوب تربیت شوند تا بازگشتی سعادتمندانه به کانون خانواده وجامعه داشته باشند .

وی با اشاره به سیاست های کاهش جمعیت کیفری نیز گفت: هیچ کس منکر زندان وزندانی شدند افراد هنجار شکن در جامعه نیست زندان در هر جامعه ایی وجود دارد ولازم وضروری است تا کسانی که هنجار های جامعه خود را نادیده می گیرند و پایبند به ارزش های آن جامعه نیستند باید محدودیت های زندانی شدند را متحمل شوند ولی در بسیاری از جرائم ناخواسته وخرد که زندانی شدن چندان تاثیری نداشته میتوان با جایگیزین های حبس جمعیت کیفری زندانها را تا حدودی کاهش داد که در این زمینه خوشبختانه دستورالعمل رئیس فقوه قضائیه بعنوان نقشه راه میتواند مشکل گشا باشد.

معاون قضایی سازمان زندانهای کشور در ادامه افزود:قانون آئین دادرسی میتواند به کاهش جمعیت کیفری زندانها کمک زیادی بکند که دیدگاه قضات در این خصوص نیزراهگشاست

وی ادامه داد : با زندانی شدن یک فرد میتواندآثار مخربی روی کانون گرم خانواده بگذارد ودراین راستا نیز نقش قاضی ناظر درکاهش جمعیت کیفری با موافقت با آزادی های مشروط،دادن پایان حبس واعطای مرخصی های قانونی هم میتواندبسیار نقش اساسی داشته باشد.

معاون قضائی سازمان زندانها در ادامه تعیین وتکلیف پروندهای تحت قرار وصدور حکم برای تحت قرارهای بلاتکلیف پرداخت های ردمال ، ایجادصلح وسازش بین خانواده شاکی ومتشاکی ها و… بسیار ی از اقدامات دیگر را راهی موثر برای کاهش جمعیت کیفری در زندانها دانست

.ایشان همچنین مدیریت قوی، رصد وبحث اجرای احکام ،اصلاح وتربیت ، ایجاد اشتغال برای کسب وکار زندانی ، حرفه آموزی زندانیان در طول تحمل حبس ، آشنا کردن زندانیان با موازین دینی واعتقادی وتقویت معنویت در وجود آنان، ارائه آموزش های دینی وعقیدتی وتلاش در جهت بازگرداندن سعادتمندان افراد به کانون خانواده وجامعه از دیگر تکالیف جامعه زندانبانی اسلامی عنوان نمود .

.ایشان برای مدیر کل جدید زندانهای استان آذربایجان غربی آرزوی توفیق کرد واز تلاش های جامعه زندانبانی استان تقدیر وتشکر نمود .

در ادامه نوروزی مشاور ریاست سازمان و مدیرکل ارزیلبی عملکرد بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان زندانهای کشور نیز از خدمات مدیر کل وسرپرست سابق زندانهای استان تقدیر نمود .

وی گفت خوشبختانه استان آذربایجان غربی داری پتانسیل های خوبی در زمینه امر زندانبانی است و انتخاب مدبرانه دکتر جهانگیر رئیس سازمان در انتخاب بروجنی بعنوان مدیر کل زندانهای استان آذربایجان غربی میتواند هوای تازه ایی به مجموعه زندانهای استان ببخشد.

وی افزود: همه میدانیم که اعتبارات سازمان محدود است وهنرمندی این است که با کمترین امکانات بتوانیم بهترین وبا کیفیت ترین بهره هارا عملیاتی نماییم.

وی کار های مطالعاتی را راهگشای مشکلات پیشروی زندانبانی دانست وتاکید کرد : همه همکاران سازمان که صاحب فکر واندیشه هستند باید جهت بهینه سازی امورات پیشنهاد های سازنده خودرا ارائه نماید و از هر ایده وراهکاری که مناسب وخوب باشد وبتواند مشکل گشای جامعه زندانبانی باشد استقبال میکینم .

وی مدیر کل جدید زندانهای استان را مدیری برنامه ریزتوصیف کردو گفت: امید وارم در سایه همت ،همدلی وصمیمیتی که از مجموعه این استان سراغ داریم مدیر کل جدید بتواند شایستگی های خودرا در این استان نیز به خوبی نشان دهد و برای ایشان آرزوی موفقیت میکنم.

مشاور ریاست سازمان توصیه کرد : باید همه در جهت سالم سازی از فکر واندیشه واعمال وکردار خود مواقبت کنیم تا انشاء الله در سایه پاکی درون خود ودر سایه پرهیزگاری وتقوی خود مددجویان را نیز اصلاح وتربیت نمائیم تا سعادتمندانه به جامعه بازگردند

در ادامه حمزه علی خانی بروجنی مدیر کل جدید زندانهای استان آذربایجان غربی ابتدا از اعتماد دکتر جهانگیر رئیس سازمان زندانها جهت واگذاری مدیریت این استان تقدیر وتشکر نمود ومقدم معاونین سازمان زندانها رانیز گرامی داشت .

وی همچنین از فتحی سرپرست زندانهای استان نیز که چند ماهی عهده دار سرپرستی زندانهای استان بود نیز تقدیر وتشکر نمود.

مدیر کل جدید زندانهای استان گفت: مصمم هستم در کنار مجموعه کارکنان تلاشگر استان انشاء الله بتوانیم اهداف متعالی سازمان زندانها را بیش از پیش محقق سازیم .

وی توجه به سیاست های ابلاغی سازمان زندانها بویژه سیاست های دهگانه سازمان که همان اصلاح وتربیت مجرمین وکمک به خانواده زندانیان است را از اولویت های کاری خود دانست وتصریح کرد : به امید خدا از هیچ گونه تلاشی در این راستا دریغ نخواهد شد.

مدیر کل جدید زندانهای استان آذربایجان غربی از سایر اولویت های کاری خود دراین استان به انتظام بخشیدن به امورات زندانبانی ، برنامه ریزی جهت تدوین واجرای بهینه برنامه اصلاحی وتربیتی ، همت مضاعف وکار مضاعف ، صرفه جویی در امور وارتقاء خدمت رفاهی برای پرسنل و… از اهداف کاری خود اشاره کرد و اظهار امید واری کرد تا همه درجهت سیاست های نظامی مقدس جمهوری اسلامی ایران و تحقق اهداف سازمان بیش از پیش کوشا باشند تا مجموعه ایی پویا ، شاداب وموفق داشته باشیم

در ادامه این مراسم حکم انتصاب مدیر کل جدید زندانهای استان آذربایجان غربی از سوی رئیس سازمان زندانهای کشور به ایشان ابلاغ وتقدیم گردید پس از این مراسم مدیر کل جدید زندانهای استان آذربایجان غربی بهمراه معاونین رئیس سازمان زندانهای کشور با حبیبی دادستان مرکز استان وگروسی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی کل دادگستری استان نیز دیدار نمودند ودر نهایت بازدید از کانون اصلاح وتربیت بود که ضمن دیدار چهره به چهره معاونین سازمان ومدیر کل زندانهای استان با مددجویان زیر ۱۸ سال کانون از واحد های کتابخانه، آسایشگاهها و… انان نیز بازدید بعمل آوردند.

جلسه تودیع و معارفه مدیر کل جدید زندانهای آذربایجان غربی

جلسه تودیع و معارفه مدیر کل جدید زندانهای آذربایجان غربی

 حمزه علی خانی بروجنی مدیر کل جدید زندانهای استان آذربایجان غربی

حمزه علی خانی بروجنی مدیر کل جدید زندانهای استان آذربایجان غربی

جلسه تودیع و معارفه مدیر کل جدید زندانهای آذربایجان غربی

جلسه تودیع و معارفه مدیر کل جدید زندانهای آذربایجان غربی

جلسه تودیع و معارفه مدیر کل جدید زندانهای آذربایجان غربی

جلسه تودیع و معارفه مدیر کل جدید زندانهای آذربایجان غربی

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*