رئیس کل دادگستری کرمان:زندانیان مهریه به سرعت تعیین تکلیف و آزاد شوند

جلسه ویدئو کنفرانس رئیس کل دادگستری با مدیر کل زندانها و دادگستری های شهرستانها کرمان برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان کرمان :  جلسه یدالله موحد رئیس کل دادگستری استان کرمان  با امیری مدیر کل زندانها، موسوی قوام مدیر نمایندگی ستاد دیه استان ، تمامی روسای دادگستری و دادستان های استان کرمان به صورت ویدئوکنفرانس در اداره  کل زندانها برگزار گردید.
در این جلسه رئیس کل دادگستری در خصوص تاکید ریاست قوه قضائیه به تعیین تکلیف زندانیان مهریه و آزادی افراد معسر گفت : تعدادی از محکومین مهریه در زندانهای استان تحمل حبس می کنند که باید ظرف مدت ۱۰ روز تعیین تکلیف شوند .
در همین خصوص مدیر کل زندانهای استان کرمان نیز گزارشی در خصوص زندانیان مهریه ارائه داد و مقرر گردید این افراد جهت تعیین تکلیف به حوزه های صدور رای اعزام تا قضات جهت تعیین تکلیف این افراد اقدامات لازم را دستور کار خود قرار دهند.