سرپرست اداره کل زندان های فارس در بازدید از زندان مرکزی شیراز: پیگیری وضعیت متهمین به صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد

مصطفی کیشانی سرپرست اداره کل زندان های فارس از زندان مرکزی شیراز بازدید و مشکلات قضایی زندانیان را چهره به چهره بررسی کرد.
سرپرست اداره کل زندان های فارس در این بازدید با اشاره به دستورالعمل صادره از دادستانی کل کشور درخصوص عفو و بخشنامه مرخصی اعطایی از سوی ریاست قوه قضائیه گفت: با عنایت به دستوالعمل های عفو و مرخصی صادره به مناسبت اعیاد قربان و غدیر، محکومین واجد شرایط شناسایی و درخصوص آزادی آنان تسریع شود.
کیشانی افزود: در راستای سیاست های کلان قضایی، پیگیری وضعیت متهمین توسط کارکنان اجرای احکام و واحدهای مددکاری به صورت ویژه همچون گذشته در دستور کار قرار گیرد.
وی تأکید کرد: کلیه زندان ها لازم است نسبت به تفکیک متهمین و محکومین اهتمام ویژه داشته باشند.
سرپرست اداره کل زندان های فارس همچنین از کارگاه های اشتغال زندانیان بازدید و با زندانیان ملاقات کرد.
شایان ذکر است در این بازدید یدالله علیرضا نژاد سرپرست زندان مرکزی شیراز نیز حضور داشت.