مدیرکل زندانهای استان قزوین: اشتغال وحرفه آموزی، مهمترین ابزار بازگشت زندانیان به آغوش جامعه است

مدیرکل زندانهای استان قزوین گفت: اشتغال وحرفه آموزی، مهمترین ابزار بازگشت زندانیان به
آغوش جامعه است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان قزوین؛
محمدعلی محمدی در دومین جلسه کمیته اشتغال وحرفه آموزی زندانهای استان اظهارداشت: اشتغال
وحرفه آموزی در زندان به
عنوان یکی از ابزارهای مهم برای بازگشت زندانی به آغوش جامعه
بوده و مورد
توجه جدی سازمان زندانهای کشور قرار دارد.

وی افزود: بی تردید برنامه های اشتغال وحرفه آموزی در زندان،
یکی ازپایه های اصلی اصلاح
و بازپروری زندانیان است و با فراگیری مهارتهای شغلی، ضمن
کاهش استرسها ونگرانی های دوران محکومیت، زمینه ایجاد زندگی سالم اجتماعی در آنها فراهم
می گردد.

مدیر کل زندانهای استان به قوانین ومقررات
سازمانی اشاره نمود و تأکیدداشت: نمودار شغلی زندانیان باید با بهره گیری از تمام
توان موجود بویژه مساعدت دستگاه قضایی، منحنی رو به رشدی داشته  باشد. می بایست شرایطی محیا گردد تا تمامی
زندانیان واجد شرایط، در برنامه های شغلی زندان، حضور فعال داشته باشند.

محمدی بر تحقق مصوبات کمیته اشتغال وحرفه آموزی
زندانیان نیز تأکید داشت وگفت: با اقدامات زیر ساختی صورت گرفته در سال گذشته، زمینه
رشد و شکوفایی این امر برای سالجاری محیا گردیده و با اجرای کلیه مصوبات، بطور
کامل در زندانهای استان محقق خواهدشد. 

مدیرکل زندانهای استان در بخش دیگری از سخنان
خود متذکر شد: مبنای کلیه برنامه ها واقدامات شغلی وحرفه ای زندانیان، دستورالعمل
ها و دستورات ریاست محترم سازمانهای کشور بوده و می بایست محور همه اقدامات در
زندانها قرار گیرد. مدیران زندان باید در محدوده قوانین و مقررات سازمانی با سایر
مسؤلین تعامل و همکاری داشته باشند.

محمدی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه برنامه های شغلی زندانیان دربخش های مختلف موجب می شود تا آنها در زمان تحمل کیفر،مهارتهای فنی وحرفه ای را آموزش دیده و توان فنی و مهارتی خود را افزایش دهند.زندانی پس از آزادی از زندان به جهت کسب تخصص و مهارت لازم، جذب بازار کار شده و باعث جلوگیری از تکرار جرم نیز خواهد شد.