مدیر کل زندانهای استان خراسان جنوبی : ۵۷۳ نفر از زندانیان استان در شش ماهه نخست سال ۹۷ با استفاده از ظرفیت های قانونی از زندانهای استان آزاد شدند

مدیر کل زندانهای استان در گفتگو با روابط عمومی زندانهای استان گفت :کاهش هدفمند جمعیت کیفری یکی از مهمترین اهداف سازمان زندانها است لذا از تمامی ظرفیت های قانونی در راستای آزادی زندانیان به صورت هدفمند استفاده می شود .

وی افزود : در همین راستا در شش ماهه اول سال ۹۷ تعداد ۶۷ نفر با آزادی مشروط از زندان آزاد و به آغوش گرم خانواده بازگشتند .

هاشمی گفت:همچنین زمینه آزادی ۱۰۰ نفر از زندانیان نیز از طریق تعلیق مجازات فراهم شده است.

مدیر کل زندانهای استان خاطر نشان کرد : ۳۸۵ نفر از زندانیان با اعطای مرخصی پایان حبس از زندانهای استان آزاد شده اند.

عضوشورای قضائی استان افزود: ۲۱ نفر دیگر نیز با استفاده از دیگر ظرفیت های قانونی آزاد و به آغوش گرم خانواده بازگشتند .

هاشمی گفت : تعداد کل زندانیان آزاد شده از طریق ظرفیت های قانونی در شش ماهه اول سال ۹۷ تعداد ۵۷۳ نفر می باشد .

وی خاطر نشان کرد : تعداد ۳۴۰ نفر نیز با استفاده از ظرفیت های قانونی شامل تخفیف مجازات شدند و مجازات آنها تقلیل یافته است .

مدیر کل زندانهای استان گفت : در راستای حمایت از خانواده زندانیان نیز تعداد ۱۵۸ نفر از زندانیان در شش ماهه اول سال ۹۷ به استان محل سکونت خود منتقل شدند .