معاون سلامت و اصلاح و تربیت زندانهای زنجان: تلاوت روزانه یک جزء قرآن کریم در زندانهای استان زنجان

با فرا رسیدن بهار قرآن و از اولین روز ایام مبارک ماه رمضان روزانه یک جزء قرآن کریم توسط مددجویان زندانهای استان تلاوت می گردد .

به گزارش روابط عمومی زندانهای استان : عقیل مهدیون مطلق معاون سلامت و اصلاح و تربیت زندانهای استان  با بیان این مطلب که  قرائت قرآن و توجه به مفاهیم آن نقش بسزایی  در خودسازی و باز اجتماعی نمودن زندانیان دارد افزود: در کنار برنامه های روزانه مددجویان زندانهای استان که در طول سال با برنامه ریزی دقیق و مستمر از سوی مسئولین زندانهای استان پیگیری می شود  در ایام مبارک ماه رمضان در کنار استماع و تلاوت دسته جمعی ، روخوانی یک جزء از قرآن کریم به صورت انفرادی توسط مددجویان زندانهای استان به صورت منظم در حال انجام است .

ایشان در ادامه  نماز و برنامه های قرآنی در رشته های مختلف روخوانی ، روانخوانی ، مفاهیم ، حفظ و … اولین اولویت برنامه های فرهنگی و تربیتی در زندانهای استان دانسته و در این راستا از  ایجاد فضای مطلوب برای برگزاری منظم نماز های جماعت و  آموزش های قرآنی  از سوی مسئولین فرهنگی در سطح زندانهای استان که  با هدف تقویت باور های دینی مددجویان انجام می پذیرد خبر دادند.