اخبار کوتاه

آرشیو نویسنده : روابط عمومی بوشهر

حضور مدیران کل بازرسی واجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی کشورومدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر در جمع مددجویان زندان مرکزی بوشهر

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان بوشهر،به منظور دیدار و رسیدگی به وضعیت قضایی و پرونده ای مددجویان حوزه تعزیرات حکومتی استان بوشهر ، سرابیان مدیر کل مدیریت عملکرد و سلامت اداری وبازرسی ، نورنژاد مدیرکل نظارت بر اجرای احکام، رسولی ، معاون اداره کل نظارت بر اجرای احکام سازمان به همراه خانم افضل نیا مدیر کل تعزیرات ...

ادامه مطلب »

دیدارمدیران کل بازرسی واجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی کشور ومدیرکل تعزیرات حکومتی استان بامدیرکل زندانهای استان بوشهر

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان بوشهر، در راستای  سیاستهای کاهش جمعیت کیفری ورسیدگی به وضعیت زندانیان جرایم تعزیرات حکومتی زندانهای استان سرابیان مدیرکل بازرسی ونورنژاد مدیرکل اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی کشوروخانم افضل نیا مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهروهیت همراه باطباطبایی مهرمدیرکل زندانهای استان بوشهردیداروگفتگونمودند. مدیرکل زندانهای استان بوشهرضمن خیرمقدم وخوش آمدگزارشی ازوضعیت زندانیان جرایم تعزیراتی ارائه ...

ادامه مطلب »

کارگاه آموزشی،پیشگیری اولیه ازسوء مصرف مواد مخدر وروان گردان ها,ویژه خانواده مددجویان اردوگاه حرفه آموزی استان بوشهر

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان بوشهر، باهمکاری دفترامور اجتماعی وفرهنگی استانداری استان بوشهر کارگاه آموزشی،پیشگیری اولیه ازسوء مصرف مواد مخدر وروان گردان ها جهت خانواده مددجویان اردوگاه حرفه آموزی استان بوشهر برگزارگردید، خانم مصدق کارشناس ومشاور خانواده اداره کمیته امداد امام خمینی (ره) دشتستان  دراین جلسه به اثرات سوءمصرف انواع موادمخدر پرداختند. وی دراین کارگاه آموزشی یکی ...

ادامه مطلب »

بازدید غیر مترقبه وشبانه مدیرکل زندانهای استان بوشهر اززندان دشتستان واردوگاه حرفه آموزی وکاردرمانی

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان بوشهر ، طباطبایی مهر مدیر کل زندانهای استان بوشهر به صورت غیر مترقبه وشبانه  از زندان دشتستان و اردوگاه حرفه آموزی استان بازدید به عمل آورد . در این بازدید عمرانی مشاور مدیر کل در امور جوانان و مسئول روابط عمومی اداره کل زندانهای استان بوشهرمدیرکل را همراهی نمود. مدیر کل زندانهای ...

ادامه مطلب »

برگزاری آزمون پایان دوره مهارت های فنی و حرفه ای در زندان مرکزی بوشهر

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان بوشهر ، آزمون هماهنگ پایان دوره مهارت های فنی و حرفه ای سربازان وظیفه و مددجویان مرد و زن زندان مرکزی بوشهر با حضور کارشناسان هر دو مجموعه برگزار گردید . این آزمون همزمان با تمامی مراکز فنی و حرفه ای سراسر کشور اجراء و به افرادی که موفق به طی دوره ...

ادامه مطلب »

دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دیر : کاهش جمعیت کیفری زندانها از اولویتهای اصلی دستگاه قضایی است

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان بوشهر،با هدف اجرای برنامه های کاهش جعمیت کیفری و حبس زدایی و دیدار با مسئولان و مددجویان زندان دشتی احمدی دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دیر از این زندان بازدید نمود .در این دیدار که آزادی نژاد رئیس زندان و حیدری مددکار زندان ایشان را همراهی می کردند پس از بازدید ...

ادامه مطلب »

خدری دادستان شهرستان عسلویه عنوان کرد : رفع مشکلات قضایی مددجویان زندانها یکی از دغدغه های اصلی قضات دادگاها

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان بوشهر ، به منظور بازدید از زندان دشتی و دیدار با مسئولین ، کارکنان و مددجویان این زندان و بررسی مشکلات قضایی و پرونده ای مددجویان ، خدری دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان عسلویه وارد این زندان شد و مورد استقبال فقیه معاون زندان و سایر مسئولین قرار گرفت. در آغاز ...

ادامه مطلب »

افتتاحیه انجمن حمایت زندانیان شهرستان گناوه با حضور مدیر کل اقدامات حمایتی سازمان زندانهای کشور

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان بوشهر ، با حضور علی اکبری مدیر کل اقدامات حمایتی سازمان زندانها ، فرماندار شهرستان گناوه ، دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گناوه ، مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان بوشهر و رئیس مرکز خدمات اجتماعی و مراقب بعد از خروج زندانهای استان و در راستای حمایت از خانواده زندانیان وحفظ ...

ادامه مطلب »

طی حکمی از سوی مدیر کل زندانهای استان بوشهرسرپرست زندان مرکزی بوشهر منصوب شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان بوشهر ، طباطبایی مهر مدیر کل زندانهای استان بوشهر محمد رضا اوستاد را طی حکمی به سمت سرپرست زندان مرکزی بوشهر منصوب نمود. دراین مراسم که با حضور علی اکبری مدیرکل اقدامات حمایتی سازمان زندانها  وروئسای دوایرداخلی اداره کل وزندانهای تابعه درسالن جلسات اداره کل برگزارشد،طباطبایی مهر مدیر کل زندانهای استان بوشهر ...

ادامه مطلب »

بازدید مدیر کل اقدامات حمایتی و مراقبت های بعد از خروج سازمان زندان ها از کانون اصلاح و تربیت وزندان نظامیان بوشهر

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان بوشهر ، علی اکبری مدیر کل اقدامات حمایتی سازمان زندانهای کشور به همراه طباطبایی مهر مدیر کل زندانهای استان از کانون اصلاح وتربیت وزندان نظامیان بوشهر بازدید بعمل آورد. ابتدا مددجویان کانون اصلاح وتربیت ورئیس کانون به ایشان خیر مقدم و با قرائت دکلمه ای به مدیر کل اقدامات حمایتی گزارشی از ...

ادامه مطلب »