مدیرکل زندانهای ایلام : ترغیب و تشویق کارکنان می بایست به منظور کوشش جهادی آنها صورت گیرد

به گزارش روابط عمومی زندانهای ایلام – در جلسه ای که با حضور مدیرکل و مسئولین ستادی زندانهای استان تشکیل شد، فرایند تشویق و ترغیب کارکنان تشریح گردید.
اکبر محبی مدیرکل زندانهای استان ایلام در این جلسه خاطر نشان کرد: کوشش جهادی کارکنان در ارائه خدمات و انجام مطلوب و مناسب امورات محوله ، مسئولین را به ترغیب و تشویق کارکنان سوق می دهد و این امر زمینه ایجاد انگیزه مضاعف و پیشبرد در اهداف سازمانی را فراهم می نماید.محبی تصریح کرد: فرایند تشویق و ترغیب کارکنان می بایست هدفمند و با عدالت کامل صورت گیرد که در نتیجه آن شاهد رشد مجموعه و تلاش بیش از پیش دیگر کارکنان باشیم.
محبی بیان داشت: کارکنان باید بدانند که چه عملی و چه کاری و یا چه روشی در امور و یا چه عواملی منجر به پاداش و تشویق آنان می شود. البته بایستی دقت شود که عوامل مربوط با اهداف سازمانی سازگار باشند و به وضوح برای کارکنان مشخص و ترسیم شده باشند.وی افزود: تشویق ها به منظور افزایش انگیزش نیروی انسانی است و در صورتی که به درستی اعمال نشود، منجر به کاهش انگیزه در کارکنان شده و نتیجه عکس خواهد داشت.
مدیرکل زندانهای ایلام در ادامه گفت: مقیاس عملکردها باید به طور واضح توضیح داده شوند و پاداشها برای رفتارهای خاص یا سطح عملکردها تعریف شوند. بعد از اینکه کارکنان تمایل به انجام سطوح مختلف عملکردی نشان دادند، پاداشها باید متناسب با زمان و مکان و نوع فعالیت آماده شوند.
وی خطاب به مسئولین ستادی و روسای زندانها، گفت: هنگامی که کارکنان کار دشواری را خوب انجام نداده‌اند آنها را به دقت هدایت کنید تا سایر عواملی که موجب عملکرد نامطلوب است حذف شوند ولی تکلیف را از آنان بر ندارید. محبی افزود: زمانی که نظارت بر کارکنان دشوار است نظارت لازم مدیریتی را اعمال کنید یا پی آمدهای منفی برای عملکرد ضعیف مانند انضباط محکم را بکار گیرید ولی پس از این کار، اگر بهبود در عملکرد حاصل شد زحمات آنها را ارج نهید.

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*