اخبار کوتاه
پایگاه سلامت و بهداشت زندان بوکان جهت ارائه خدمات پزشکی وروانشناسی در محل سالن ملاقات زندان راه اندازی شد
پایگاه سلامت و بهداشت زندان بوکان جهت ارائه خدمات پزشکی وروانشناسی در محل سالن ملاقات زندان راه اندازی شد

پایگاه سلامت و بهداشت زندان بوکان جهت ارائه خدمات پزشکی وروانشناسی در محل سالن ملاقات زندان راه اندازی شد

زندان بوکان جهت ارائه خدمات مطلوب بهداشتی به خانواده زندانیان وبا هدف انجام خدمات بهداشتی در خصوص پیشگیری از بیماریها در جهت فرهنگ سازی برای خانواده مددجویان  در خصوص خود مراقبتی، اقدام به راه اندازی پایگاه سنجش سلامت برای خانواده نادمین در محل سالن ملاقات خانواده زندانیان با مددجویان نمود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای آذربایجان غربی، کاوان رئیس زندان بوکان در آیین افتتاح پایگاه سنجش و سلامت جسمی ، روحی وروانی خانواده مددجویان در محل سالن ملاقات زندان و با اشاره به سخن دکتر جهانگیری ریاست محترم سازمان زندانها که فرموده اند: “زندان ها آینه آسیب های جامعه هستند که می توان با رصد آنها در توسعه سلامت و امنیت جامعه و اقدامات پیشگیرانه گام های مناسب برداشت.” تاکید کردند: راه اندازی این پایگاه فرصتی بسیار خوب و مغتنمی است. تا با برقراری ارتباط با این خانواده زندانیان، افراد دارای رفتارهای پرخطرو واگیر و نیز بیماریهای غیرواگیر را شناسایی و در جهت  کنترل،پیشگیری و درمان آنها کمک کنیم. کاوان با اشاره به اینکه رساندن پیامهای بهداشتی و ارائه خدمات بهداشتی و روانی به مددجویان و خانواده آنها  یکی از وظایف ماست تاکید کردند: که حمایت از نادمین و خانواده آنها در واقع حمایت از تمامی آحاد جمعیت استدر ادامه مولوی مسئول بهداشت و درمان زندان در خصوص رفتارهای پرخطر و نیز کنتری و پیشگری وخودمراقبتی از بیماریها در جمع خانواده به ارائه مطالب آموزشی پرداختند.و سپس با حضور پزشک زندان وپرستاران به ویزیت خانوادها پرداخته و همچنین فشارخون و دیابت آنها را کنرل و اندازه گیری نموده و در اینخصوص به ارائه مطالب آوزشی به آنها پرداختندو همچنین روانشنای زندان نیز در خصوص ارائه خدمات مشاوره ای به خانواده ها اقدام نمود

پایگاه سلامت و بهداشت زندان بوکان جهت ارائه خدمات پزشکی وروانشناسی در محل سالن ملاقات زندان راه اندازی شد

پایگاه سلامت و بهداشت زندان بوکان جهت ارائه خدمات پزشکی وروانشناسی در محل سالن ملاقات زندان راه اندازی شد

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*