اهداء خون کارکنان و سربازان وظیفه اداره زندان ایرانشهر

با حضور تیم سیار انتقال خون شهرستان ،کارمندان و سربازان وظیفه اداره زندان ایرانشهر خون خود را جهت کمک به نیازمندان اهدا کردند.
بیژن سرابندی سرپرست زندان ایرانشهر هدف از انجام این عمل خداپسندانه را ، ترغیب و ایجاد انگیزه هرچه بیشتر در بین اقشار مختلف جامعه، برای تامین خون بیماران نیازمند به فرآورده های خونی دانست.
دکتر اسماعیل میرکازهی نیز که سرپرستی تیم سیارانتقال خون را بر عهده داشت به روابط عمومی اداره زندان ایرانشهرگفت:در ماههای اخیر خصوصأ ماه میارک رمضان استقبال عمومی نسبت به اهدای خون کاهش یافته که این امر سلامت بیماران نیازمند فرآورده های خونی را تهدید نموده است،لذا با توجه به نیاز بیماران شهرستان و رفع نگرانی و مشکلات آنان و همچنین تامین خون بیماران خاص در این شهرستان کارکنان اداره زندان شهرستان اقدام به این امر خداپسندانه نموده اند که جای قدردانی دارد.

Print Friendly, PDF & Email