اخبار کوتاه

مدیرکل زندانهای استان بوشهر:نیروی انسانی سرمایه عظیم هرسازمان می باشدکه به راحتی بدست نمی آید

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان بوشهر،سومین جلسه کمیته صیانت از پرسنل اداره کل زندانهای استان بوشهربه ریاست حمیدرضا حیدری مدیرکل ومعاونین مدیرکل وسایراعضای این کمیته درمحل دفتر مدیرکل تشکیل شد.ابتداموسوی دبیرکمیته صیانت گزارشی از وضعیت اجرای مصوبات جلسه قبل ارایه ودستورکارجلسه راقرائت نمود.

درادامه مدیرکل زندانهای استان گفت:نیروی انسانی سرمایه عظیم هرسازمان می باشدکه به راحتی به دست نمی آیدوهمه بایدتلاش شود که با ارایه آموزشهای ضمن خدمت وترویج آموزه های دینی وصیانت ازآنان باید مجموعه پویاوسالم داشته باشیم. وی افزود:بایداز همه ظرفیتهادرتوانمدسازی کارکنان نهایت استفاده راببریم وازحقوق آنان صیانت نماییم.

 

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*