اخبار کوتاه
تقدیر رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی از مدیر کل زندانها
تقدیر رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی از مدیر کل زندانها

رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی از مدیرکل زندان های استان قدردانی کرد

صیفی رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی  با اهدای لوح تقدیر از تلاشهای مدیر کل زندانهای استان در فراهم نمودن زمینه آزادی زندانیان جرایم غیر عمد از طریق ستاد دیه استان  قدردانی کرد.
به گزارش روابط عمومی زندانهای استان خراسان جنوبی
در متن لوح تقدیر رئیس کل دادگستری استان آمده است:

جناب آقای هاشمی

مدیر کل محترم زPOST /wp-admin/post.php HTTP/1.1
Host: prisons.ir
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0
Accept: text/html,application/xhtml xml,application/xm

Print Friendly, PDF & Email