اخبار کوتاه

دیدارمدیرکل زندانهای استان بانماینده وزیرومدیرکل اموراقتصادی ودارایی استان بوشهر

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان بوشهر، طباطبایی مهر مدیرکل زندانهای استان بوشهر با مهندس بیات نماینده وزیر ومدیرکل امور اقتصادی ودارایی استان بوشهردیدار وگفتگو نمود.  ابتدا مدیرکل زندانهای استان ضمن تبریک انتصاب طباطبایی مهر به مدیرکل زندانهای استان بوشهروخیرمقدم گفت: ما درهمه امورات زندانهای استان را باتوجه به پیچیدگی وسختی کار درنظر داریم وبه همه همکاران تعامل وهمکاری مشترک دردستورکارقرارداده ایم.

درادامه این نشست مدیرکل زندانهای استان بوشهرباتشکر ازهمکاری های خوب اداره کل اموراقتصادی ودارایی با اشاره به حساسیت ها وسختی کارامور زندانبانی اظهار داشت: باتوجه به اهمیت ورسالت اصلاحی تامینی وتربیتی سازمان زندانها ما انتظار داریم که همه دستگاه های اداری واجرای استان بازندانهای استان تعامل وهمکاری خوب ومثمرثمری داشته باشد. طباطبایی مهر باتوجه به تراکم جمعیت کیفری ومشکلات نواقصی های  عدیده درروند امور خواستارکمک وتوجه ویژه اداره کل اموراقتصادی ودارایی استان بااداره کل زندانهای استان بوشهر شد.

درادامه این نشست بیات گفت: برهمه مشکلات زندانها واقف هستیم وهمه مجموعه ما تلاش داریم که به هرنحو ممکن بازندانهای استان تعامل وهمکاری خوبی داشته باشیم وبتوانیم به اقشارآسیب پذیرجامعه که عضوی ازاین میهن عزیزاسلامی هستندخدمتی کرده باشیم. ودراین خصوص ازهیچ کوششی دریغ نخواهیم نمود. گفتنی است دراین دیدارتیمورعمرانی مسئول روابط عمومی اداره کل زندانهای استان نیز حضورداشت.

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*