اخبار کوتاه

بازدید نوروزی مشاور رئیس سازمان ومدیر کل بازرسی سازمان زندانهای کشوراز زندان مرکزی تبریز

نوروزی مشاور رئیس سازمان ومدیر کل اداره ارزیابی عملکرد ،بازرسی ورسیدگی به شکایات سازمان زندانهای کشور  به همراه جمشیدی مدیر کل زندانهای استان وجمعی از روسای بازرسی  ادارات زندانهای سراسر کشور از زندان مرکزی تبریز بازدید کرد .

این بازدید که بعد از اختتامییه دوره آموزشی روسای ادارات بازرسی زندانهای سراسر کشور انجام گرفت نوروزی مشاور رئیس سازمان ومدیر کل اداره ارزیابی عملکرد ،بازرسی ورسیدگی به شکایات سازمان زندانهای با حضور در زندان تبریز ضمن بازدید از قسمت های  بند مواد مخدر ،بند پاک ، بند مالی ،آشپزخانه زندان ، آسایشگاه ونمازخانه سربازان ، با مددجویان ملاقات  ، و در یک فضای صمیمی به استماع مشکلات آنها پرداخت .

ایشان ابتدا با حضور در بند مواد مخدر، اقدامات انجام گرفته  در این بند را با مقایسه با سالهای قبل بسیا ر مطلوب عنوان کرد وافزود: محیط وفضا فیزیکی تاثیر بسیار زیادی در نحوه  رفتار زندانیان دارد   واین امردر عرصه زندانبانی اسلامی یک امر بسیار مهم بوده و می تواند گامی موثر و مثبتی در پیشبرد اهداف عالی سازمان زندانها باشد.

مشاور رئیس سازمان ومدیر کل اداره ارزیابی عملکرد ،بازرسی ورسیدگی به شکایات سازمان زندانهای سپس با حضور در جمع مددجویان  به استماع مشکلات آنان از نظر برخورد مراقبین   ، وضعیت بهداشت ودرمان  ، مددکاری و مشکلات پرونده های قضایی آنان وسایر موضوعات  پرداخت .

ایشان خطاب به مددجویان اظهار داشت ، زندان را فرصتی برای خود بدانید و در بازسازی شخصیت  خود با بهره گیری از آموزه های دینی  و قرآنی زمینه ی اصلاح وبازگشت سعادتمندانه به جامعه و خانواده را در خود تقویت کنید .

این مقام ارشد سازمان زندانهای کشور ضمن تقدیر از اقدامات انجام گرفته ، رسیدگی به مشکلات مددجویان را  از وظایف مسئولین زندانها دانست و خواستار همکاری ، همه همکاران واستفاده بهینه از امکانات و تجهیزات جهت اصلاح وباز پروری وههمچنین توانمندسازی زندانیان را شد.

بازدید نوروزی مشاور رئیس سازمان ومدیر کل بازرسی سازمان زندانهای کشوراز زندان مرکزی تبریز

بازدید نوروزی مشاور رئیس سازمان ومدیر کل بازرسی سازمان زندانهای کشوراز زندان مرکزی تبریز

بازدید نوروزی مشاور رئیس سازمان ومدیر کل بازرسی سازمان زندانهای کشوراز زندان مرکزی تبریز

بازدید نوروزی مشاور رئیس سازمان ومدیر کل بازرسی سازمان زندانهای کشوراز زندان مرکزی تبریز

بازدید نوروزی مشاور رئیس سازمان ومدیر کل بازرسی سازمان زندانهای کشوراز زندان مرکزی تبریز

بازدید نوروزی مشاور رئیس سازمان ومدیر کل بازرسی سازمان زندانهای کشوراز زندان مرکزی تبریز

بازدید نوروزی مشاور رئیس سازمان ومدیر کل بازرسی سازمان زندانهای کشوراز زندان مرکزی تبریز

بازدید نوروزی مشاور رئیس سازمان ومدیر کل بازرسی سازمان زندانهای کشوراز زندان مرکزی تبریز

بازدید نوروزی مشاور رئیس سازمان ومدیر کل بازرسی سازمان زندانهای کشوراز زندان مرکزی تبریز

بازدید نوروزی مشاور رئیس سازمان ومدیر کل بازرسی سازمان زندانهای کشوراز زندان مرکزی تبریز

بازدید نوروزی مشاور رئیس سازمان ومدیر کل بازرسی سازمان زندانهای کشوراز زندان مرکزی تبریز

بازدید نوروزی مشاور رئیس سازمان ومدیر کل بازرسی سازمان زندانهای کشوراز زندان مرکزی تبریز

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*