اخبار کوتاه

آرشیو نویسنده : روابط عمومی قزوین

کسب عناوین قهرمانی در رشته های مختلف سومین المپیاد ورزشی کارکنان دولت توسط زندانهای استان قزوین

عناوین قهرمانی در رشته های مختلف سومین المپیاد ورزشی کارکنان دولت  توسط زندانهای استان قزوین کسب شد.

ادامه مطلب »

ایثارگری ریشه در عمق باورهای دینی مردم غیور ایران دارد

مدیرکل زندانهای استان قزوین اظهار داشت:ایثارگری ریشه در عمق باورهای دینی مردم غیور ایران دارد.

ادامه مطلب »

برگزاری ۴۵۴ ساعت آموزش فنی و حرفه ای در زندان بوئین زهرا

رییس زندان شهرستان بوئین زهرا از برگزاری ۴۵۴ ساعت آموزش فنی و حرفه ای در این زندان خبر داد.

ادامه مطلب »

دوره آموزش حفظ منابع طبیعی برای اولین بار در زندان مرکزی قزوین برگزارمی شود

ادامه مطلب »

همگانی کردن آموزش های تحصیلی از برنامه های اولویت دار زندانهای استان قزوین است

مدیرکل زندانهای استان قزوین گفـت: همگانی کردن آموزش های تحصیلی از برنامه های اولویت دار زندانهای این استان است.

ادامه مطلب »

گذشت اولیاء دم ، منجر به آزادی زندانی محکوم به قصاص قزوینی شد

مدیر زندان مرکزی قزوین خبر داد:گذشت اولیاء دم منجر به آزادی زندانی محکوم به قصاص شد.

ادامه مطلب »

دوره آموزشی پرورش گیاهان دارویی در کانون اصلاح وتربیت قزوین برگزارمی شود

رئیس کانون اصلاح وتربیت از برگزاری دوره آموزش پرورش گیاهان دارویی دراین مرکز خبرداد.

ادامه مطلب »

مدیرکل زندانهای استان قزوین : ارتقاء سطح آگاهی های بهداشتی،سلامت فردی و اجتماعی زندانیان را به همراه دارد

مدیرکل زندانهای استان قزوین اظهارداشت:ارتقاء سطح آگاهی های بهداشتی ، سلامت فردی و اجتماعی زندانیان را به همراه دارد.

ادامه مطلب »

ارتقاء سلامت وکارایی سربازان وظیفه با پرورش جسم و روح آنها میسور است

معاون اداری و مالی زندانهای استان قزوین اظهارداشت: ارتقاء سلامت وکارایی سربازان وظیفه  با پرورش جسم و روح آنها میسور است .

ادامه مطلب »

تأکید مدیرکل زندانهای استان قزوین بر ضرورت ساخت و جابجایی زندان مرکزی قزوین

مدیرکل زندان‌های استان قزوین بر لزوم ساخت زندان در حاشیه شهر وجابجایی زندان مرکزی قزوین تأکید نمود.

ادامه مطلب »