گزارش تصویری از افتتاح طرح های فرهنگی آموزشی یگان حفاظت زندان های کشور
گزارش تصویری اولین روز سفردکترجهانگیررئیس سازمان زندان ها واقدامات تامینی وتربیتی کشوراز زندانهای استان بوشهر
گزارش تصویری بازدید معاون سلامت،اصلاح و تربیت زندان های کشور از زندان اردبیل

دیدار معاون سلامت ، اصلاح و تربیت سازمان زندان های کشور با زندانیان زندان اردبیل

دیدار مدیرکل ارزیابی عملکرد ، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان زندان های کشور با زندانیان زندان اردبیل

بازدید از کلاس های آموزشی زندان اردبیل

بازدید از کلاس های آموزشی زندان اردبیل

بازدید از فعالیت کارگاه های اشتغال زندان اردبیل

گزارش بازدید حجتی پور

بازدید از برنامه های هنری ( تئاتر و سرود ) زندانیان زندان اردبیل

شرکت در جلسه شورای اداری زندان های استان اردبیل

 
تودیع و معارفه مدیرکل زندان های هرمزگان به روایت تصویر

 
گزارش تصویری سفر رئیس سازمان زندان ها به استان یزد
گزارش تصویری سفر رئیس سازمان زندان ها به استان اصفهان
گزارش تصویری از سفر فرمانده یگان حفاظت سازمان زندان های کشور به استان همدان
گزارش تصویری سفر دکتر جهانگیر به استان آذربایجان شرقی/آبان۹۸
بازدید رئیس سازمان زندان ها از زندان شهرستان میناب به روایت تصویر
گزارش تصویری سفر دکتر جهانگیر به استان هرمزگان