سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
سروش
آپارات
جلسه ستاد کاهش جمعیت کیفری دادگستری کل خوزستان برگزار شد
حجت الاسلام دکتر صادق مرادی تاکید کرد : توجه قضات به دادرسی های الکترونیک ، کاهش جمعیت کیفری و استفاده از پایندهای الکترونیک
در راستای اجرای سیاست های کلان و قوه قضاییه در حوزه ساماندهی امور زندانیان کنترل و کاهش هدفمند جمعیت کیفری و همسویی با سیاست های ترسیمی تحولی رئیس قوه قضاییه، نشست اعضای شورای کاهش جمعیت کیفری دادگستری کل استان با روسای دادگستری‌ها و داستان‌های حوزه‌های قضایی تابعه استان، از طریق ویدئو کنفرانس و به ریاست دکتر صادق مرادی رئیس کل دادگستری خوزستان برگزار شد.
بگزارش روابط عمومی زندانهای خوزستان، رییس کل دادگستری خوزستان در این نشست ، با بیان اینکه تاکید رییس معزز قوه قضاییه بر رسیدگی لازم به وضعیت زندانیان است ، این مهم را مبین اهمیت موضوع در ساختار تحولی نظام قضائی کشور برشمرد و افزود: بر اساس تاکیدات رییس محترم قوه قضاییه می بایست حفظ کرامت آحاد مردم و اقشار، مبارزه با فساد در دستگاه های اداری وتحقق و توسعه جهش اقتصادی را در ابعاد مختلف پیگیری نمود و در دستور کار قرار داد.
حجت الاسلام دکتر صادق مرادی استفاده بهینه از ویدئو کنفرانس و فضای مجازی بشکل قانونی در رسیدگی ها و دادرسی  قضایی  بین زندان و قضات  اعم از رسیدگی کننده،اجرای احکام،دادیاران ناظر و... را یک ضرورت و تکلیف برشمرد و خاطر نشان ساخت: شرایط روز کشور و ویروس کرونا، ایجاب میکند برای شتاب به رسیدگی ها، از فن آوری های نوین استفاده حداکثری بعمل آید و این یک ضرورت مهم در نظام قضایی و سیاستهای تحولی ترسیمی ریاست معظم قوه قضاییه است که بعنوان یک تکلیف،همه بایدمورد توجه قرار دهند.
 
نماینده عالی قوه قضائیه در خوزستان  بحث حبس زدایی، را موضوع مورد تاکید مقام معظم رهبری و ریاست معزز قوه قضاییه عنوان نمود و با بیان اینکه زندان آفتهایی را برای زندانی و خانواده وی بدنبال دارد گفت: توصیه و تاکید ما  در دستگاه قضایی این است که همه قضات به کنترل و کاهش هدفمند جمعیت کیفری توجه نمایند و البته اراده دستگاه قضائی برای برخورد قاطع با مجرمان حرفه ای و مخلان امنیت و آسایش مردم راسخ و قاطعانه است و زندانیان مشمول این جرایم از ارفاقات برخوردار نخواهند شد.
 بحث غربالگری قضایی  موضوع دیگری بود که دکتر صادق مرادی بعنوان یک اولویت زا ان یاد کرد و گفت: لازم است موضوع هم بصورت حضوری و هم استفاده از ظرفیت الکترونیک توسط قضات مورد اقدام قرار گیردو البته این رسیدگی و غربالگری قضایی می بایست  ثمره و پیامد مؤثر هم داشته باشد.
رئیس کل دادگستری خوزستان استفاده از ظرفیت  شورای حل اخلاف  در راستای اهداف حبس زدائی و کاهش جمعیت کیفری را هم  مورد اشاره قرار داد و گفت:  می بایست این حوزه بیش از پیش مورد توجه باشد، فعال شود و بتواند در راستای اهداف قضایی بدرستی ایفای نقش نماید.
موضوع استفاده از پایندهای الکترویکی آخرین بحش از صحبتهای رییس کل دادگستری خوزستان بود، وی در این ارتباط با اشاره به اینکه اداره کل زندانها اعلام داشته  که ظرفیت  لازم را برای اجرای فراگیر این اولویت قضائی و سازمان زندانها داراست افزود: اراده ما اجرای راسخ و قاطع سیاستهای ترسیمی ریاست معزز قوه قضاییه است و این مبنای ارزیابی عملکرد حوزه های قضایی نیز خواهد بود و همه حوزه های قضائی و قضات می بایست با برنامه ریزی لازم در اجرای سیاستهای ترسیمی ایشان و با تمام  توان همت گمارند.
معاون قضایی رییس کل و دبیر ستاد کاهش جمعیت کیفری دادگستری کل خوزستان دیگر سخنران این نشست توجیهی برنامه ریزی بود.
علی افتخاری با شاره به تاکیدات ریاست محترم قوه قضاییه بر پایه حبس زدایی، آن را  از روند مهم رسیدگی به مجازاتها دانست  و گفت: استفاده از پابندهای الکترونیکی از ظرفیتهای جدید کنترل و نظارت هوشمندانه بر مجرمان و زندانیان است که می بایست در استان و از سوی محاکم مورد توجه و استفاده قرار گیرد.
وی غربالگری قضایی زندانیان را از جمله سیاستهای مهم قضائی عنوان و افزود: تاکید  مؤکد است که رویکرد قضات در رسیدگی به پرونده ها،به مجازاتهای جایگزین حبس بیانجامد
این مقام ارشد قضائی در خصوص رسیدگی ها و دادرسی های الکترونیک گفت:  انتظار این است که قضات با اعتقاد و اراده از این موضوع استفاده و بخشی از رسیدگی های خود را تحت ویدئو کنفرانس  انجام دهند.
علی افتخاری یاد اور شد: این که تغییر دیدگاه و رویه قضایی از زندان محوری به رویه هایی که بازدارنده باشد برای اصلاح مجرمان زندانی و کاهش اصولی جمعت کیفری را بدنبال داشته باشد مهم است و باید به این سمت حرکت کنیم.
 معاون قضایی و توسعه فن آوری و انفورماتیک دادگستری کل خوزستان  دیگر سخنران این نشست بود. وی با بیان اینکه خوزستان از استانهای پیشگام در عرصه توسعه قضایی،فن آوری و ویدئو کنفرانس بوده است  گفت: انتظار این است که از ظرفیتهای دادرسی های الکترونیک که هم اینک بخوبی فراهم است استفاده حد اکثری شود.
قاضی حجاریان خاطر نشان ساخت:با شتاب و با همکاری اداره کل زندانهای استان در حال توسعه سیستم و شبکه های ارتباطی هستیم و هم اینک هم فضا و فرصت و ظرفیت برای هوشمندسازی روند رسیدگی های محاکم بین زندان و دادگاه فراهم است، لذا مراجع قضائی میبایست با برنامه ریزی شروع کنند تا به تدریج درصد قابل توجهی از محاکم و رسیدگی ها و دادرسی ها بصورت مجازی انجام شود. 
حجت الاسلام بهمنش معاون قضایی رییس کل و ناظر امور دادگاه های استان  هم گفت: تاکیدات و تهمیدات تشویقی برای ترغیب قضات برای استفاده از ظرفیت دادرسی های مجازی دنبال شده است .وی  استفاده از ظرفیت های فضای مجازی مورد تایید برای تحقق رسیدگی های الکترونیک را اولویت حوزه قضائی خود عنوان کرد و گفت: بسترهای مختلفی وجود دارد  که پس از تایید حوزه نظارتی و حفاظتی اقدام بعمل می آید .
این مقام قضائی گفت: ظرفیت محدود بین زندان و دادسراها از حیث وجود دوربین و سیستم های کنفراسی از چالشهاست که در حال تعامل با زندان برای عبور از این محدودیت هستیم
 معاون دادستان مرکز استان در حوزه اجرای احکام  ناظر امور ضابطین و زندانها نیز در سخنانی گفت: سهم دادسرای مرکز استان از کل حوزه های قضایی استان در استفاده از ظرفیت ماده 62، پابندهای الکترونیک بیشتر است اما به آن اکتفا ننموده و آنرا توسعه خواهیم داد.
قاضی احمدی افزود: ما برای استفاده از ظرفیت پابندهای الکترونیک،نیازمند اعتقاد و باورمندی قضات محاکم و دادسرا ها هستیم و با این رویکرد و استفاده از ظرفیتهای قانونی، میتوانیم استفاده های مؤثری در کنترل مجرمان بیرون از زندان داشته باشیم
این مقام قضائی ظرفیت قانونی نظارت هوشمندانه بر مجرمان (زندانیان) از طریق پابندهای الکترونیکرا  یک نیاز مهم برای توسعه و تحول قضایی عنوان کرد و افزود: کنترل و کاهش جمعیت کیفری و تبعات و آثار آن بر بخشهای مختلف موضوع مهمی است و ما بناداریم  از پابندهای الکترونیک علاوه بر اعمال مجازات حبس بشکل هوشمند، در کاهش تراکم بی رویه جمعیت کیفری کارائی داشته باشد و ظرفیت آن را بالفعل سازیم.
زبیدی نیا معاون قضایی رییس کل و مدیرشوراهای حل اختلاف خوزستان هم با اعلام اینکه  هفت شعبه فعال حل اختلاف در زندانها وجود دارد ، از  موفقیت این شعب در  آزادی بیش از 80 زندانی از زندان خبر داد.
این مقام قضائی گفت: بدنبال افزایش تعداد شعب حل اختلاف در زندانها هستیم تا از ظرفیت آن برای توسعه صلح و سازش و کاهش جمعیت کیفری زندانیان استفاده نماییم
وی همچنین عنوان داشت: از ظرفیت رسیدگی الکترونیک و ویدئو کنفرانس نیز در راستای اهداف شوراهای حل اختلاف استفاده خواهیم کرد
حجت الاسلام حسن زاده معاون قضایی رییس کل و رییس  دادگاه های عمومی و انقلاب مرکز استان نیز گفت: با عنایت به شرایط کرونایی و تاکیدات قوه قضاییه، از ظرفیت رسیدگی های الکترونیک استفاده افزونتری خواهیم داشت .وی نیز بر پایش عملکرد بخشهای قضائی تحت مدیریت خود در اجرای اولویتهای ترسیمی قضائی مرتبط با امور زندانها تاکید کرد.
سیاحی رییس اداره قضائی و اجرای احکام زندانهای استان نیز با ارایه آماری اجمالی از وضعیت جمعیت کیفری، میزان استفاده از پایندهای الکترونیک  و جلسات دادرسی الکترونیک، گفت: بستر و ظرفیت زندانها برای تحقق قاطع سیاستهای عالیه تحولی دستگاه قضائی فراهم است و آماده همه همکاریها در این عرصه میباشیم.
وی اجرای بیش از 150 جلسه دادرسی الکترونیک  و کاهش محسوس میزان ورودها به زندان در نیمه نخست سال جاری نسبت به سال گذشته به میزان  16 درصد  و افزایش 120 درصدی میزان اعطای آزادی مشروط به زندانیان واجد شرایط در نیمه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و با تاکید بر اینکه افزایش این روند البته پاسخگوی نیازهای راهبردی سیاستهای کاهش جمعیت کیفری آن نیست و مساعدت بیش از پیش قضات محترم را طلب می نماید گفت: تراکم جمعیت کیفری یک آسیب در نظام قضائی-زندانبانیست که مانع اجرای اصولی فرایندهای نگهداری و اصلاح و تربیت مجرمان میگردد و این با بهره گیری از راهبرد اعلام برخط  اطلاعات مرتبط با ظرفیت و سرانه ها از زندان به دادگستری، قابل پایش و کنترل  است.
این نشست مقرر است بصورت مستمر تشکیل و عملکرد حوزه های قضائی و قضات  در زمینه امور زندانها و کاهش جمعیت کیفری، استفاده از پابند الکترونیک، دادرسی الکترونیک و غربالگری مؤثر قضائی را بررسی و پایش نماید.
 
 
 
 
 
تاریخ:
1399/07/23
تعداد بازدید:
97
منبع:
مسئول روابط عمومی زندانهای خوزستان
واژگان کلیدی
RatingTitle
:4 :1
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور است.
Powered by DorsaPortal