آرشیو برچسب ها: زندانهای خوزستان – زندان ماهشهر – محمود عباسی – بازدید رئیس دادگستری – دانشور

اعطای امتیازات قضائی به ۷۰ زندانی نتیجه بازدید رئیس دادگستری ماهشهر از زندان این شهرستان

در راستای عملیاتی نمودن دستورالعمل ساماندهی کاهش جمعیت کیفری زندان و بررسی پرونده قضایی زندانیان ، دادستان درمعیت قضات دادسرا از زندان بهبهان بازدید کردند.

ادامه مطلب »