آرشیو برچسب ها: قاضی ناظر زندان اهواز-کریمی-رئیس زندان مرکزی0اهواز-کیانی راد-شورای طبقه بندی-مرخصی نوروزی کریمی-کیانی راد-شورای طبقه بندی-مرخصی نوروزی

بهره مندی بیش از ۶۰۰ زندانی واجد شرایط زندان مرکزی اهواز از بخشنامه نوروزی قوه قضائیه

در آخریبن روزهای سال جاری، جلسات شورای طبقه بندی زندان مرکزی اهواز به بصورت ویژه روند اعطای رافت اسلامی-قضائی  مترتب بر بخشنامه  ریاست معزز قوه قضائیه را در خصوص اعطای مرخصی نوروزی به زندانیان واجد شرایط و همچنین بررسی سایر درخواست های زندانیان طی یکهفته اخیر بصورت متوالی تشکیل شده است

ادامه مطلب »